Bericht van Corsica, dagverbaal eener reize naar dit eiland, en gedenkstukken van Pascal Paoli

Item

Original title
Publisher
Te Amsterdam : By Martinus de Bruyn, boekverkooper vooräan in de Halsteeg by de Nes., 1769
Date
1769
Country of publication
Netherlands
Language of translation
Dutch
Original language
English
Note
Metadata context: metadata created by the BOSLIT Committee
Each part has special t.-p
Identifier
29483

Export