De weg des vredes :woorden van raad en bestuur voor heilbegeerigen

Item

Original title
Publisher
Kaapstad : N.H. Marais, 1869
Date
1869
Country of publication
South Africa
Language of translation
Dutch
Original language
English
Note
Metadata context: metadata created by the BOSLIT Committee
Gedruk deur J.H. Hofmeijr, Kaapstad
Uitgegeven door en voor rekening van de Z.A.C. boekvereniging. Eerste werk voor 1869
Translation of: God's way of peace
Identifier
28899

Export