Dao chu de you :jing qian shi tu Mai qi ni

Item

Alternative Title
Jing qian shi tu Mai qi ni
The life of Robert Murray M'Cheyne
Publisher
Tai bei xian xin dian shi : Ji du jiao gan lan wen hua shi ye ji jin hui fa xing : Hua ren Ji du jiao wen xuan ji jin hui zong dai li, min 90 san shua [2001]
Date
2001
Edition statement
Yi ban
Country of publication
China (Republic : 1949- )
Language of translation
Chinese
Original language
English
Note
Metadata context: metadata created by the BOSLIT Committee
Ping zhuang
isbn
9789575560812
Identifier
28863

Export